Прием 2022/2023г.

Уважаеми родители, мили деца, Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” стартира кампания за прием на деца в Подготвителните групи и ученици в Първи и Пети клас. Класните стаи са … Read More

Проект “Подкрепа за успех”

Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” гр. Чирпан от учебната 2018-2019 година до днес активно работи по проекта “Подкрепа за успех”. Тази учебна 2020-2021 година проектът е под ръководството … Read More

Клуб “Дигитална работилница” (ВИДЕО)

Изпълнение на дейност 6 по проект “Образование за утрешния ден” за 2019/2020 учебна година на клуб “Дигитална работилница” с ръководител Радка Тонева. В периода от 08.01.2020 г. до 30.11.2020 г. … Read More