Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

* Наименование и адрес на институцията
* Образец на Заявление
* Вътрешни правила за достъп до обществена информация
* Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
* Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация
* Реда и условията за повторно използване на информация
* Нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл.20, ал.2 от ЗДОИ