Твоят час, Ноември 2017г.

На 16.11.2017 г. във физкултурният салон на училището се проведе футболна среща с ученици от трети клас. Целта е да се проверят технико-тактическите умения на учениците. Играха се две пуловремена … Read More

Твоят час

  Твоят час [ http://tvoiatchas.mon.bg/ ]   Референции:   [1]. Механизъм 2016-2017 г. [ mechanism16.pdf ] [2]. Механизъм 2017-2018 г. [ mechanism17.pdf ]   Всички извънкласни дейности, въведени до 18 … Read More