История

История: Старото училищеИстория - Страница от летописната книгаИстория - Училищната сграда през 1975/1976г.История: НОУ „Кирил и Методий” чества 80-годишнина

Днешният  квартал „Кирил и Методий” до Освобождението на България обхваща изцяло турско население и се нарича „Турски” или „Текирски”. По-късно става почти български. Нараства нуждата от училище, в което да се обучават децата на живеещите в квартала семейства.

През 1885г. правителството известява, че ще се чества 1000-годишният юбилей от смъртта на Методий. Тържествата, организирани в страната и в Чирпан, вдъхновяват гражданите да именуват бъдещото училище на името на братята Кирил и Методий.

* 01.09.1907г. – Открива се първоначално училище „Кирил и Методий” с първо и второ отделение и учители  Кера Манева и Никола Манев.

* 1909/1910г. – Училището става пълно начално с четири паралелки от първо до четвърто отделение.

* 19.03.1940г. – В сградата избухва пожар. До края на годината учебните занятия се провеждат в училище „Алеко Константинов”.

* 1943г. – Училището е електрифицирано и първо в града радиофицирано.

* 1948/1949г. – Създава се начално училище от една паралелка за деца, невладеещи добре български език, с директор  Добрина Михайлова.

* 1949/1950г. – Децата се настаняват  в  сградата на бившето еврейско училище. Разкрит е и втори клас.

* 1958/1959г. – Училището прераства в основно с 241 ученици.

* 1959/1960г. – Извършва се сливане на НУ „Кирил и Методий” с основното под името НОУ „Кирил и Методий”. Първи учители в средната степен са Кета Игнатова и Кана Димова. Директор на училището е Вътьо Вълканов Танев.

* 1960г. – Започва строежът на нова учебна сграда, която разполага със седем класни стаи, кабинет и две работилници. Все още липсва физкултурен салон и няма достатъчно учебни стаи.

* 1962г. –  Открива се новата сграда на училището и интернат, в който се приютяват 60 деца.

* 1972/1973 г. – Училището се обособява само за ученици, слабо владеещи български език. Изгражда се нов учителски колектив с директор Кольо Димитров Димов и заместник-директор Ангел Банков Стойчев.

* 1975/1976г. – Построена е нова училищна сграда с 20 класни стаи. Открита е на 21.03.1976 година.

* 1987/1988г. – Училището празнува своя 80-годишен юбилей. С указ №1675 на Държавният съвет на Народна Република България е  наградено с орден „Кирил и Методий” – I степен.

* 14.08.1991г. – С протокол №11 на ОбНС гр.Чирпан НОУ „Кирил и Методий” е преименувано на  ОУ „Свети свети Кирил и Методий”.

* 2006г. – ОУ „Св.св. Кирил и Методий” става средищно училище и приема учениците от ОУ „Кирил и Методий” с. Спасово и  ПУ „Стоян Заимов”  гр. Чирпан.

* 2007г. – Отбелязан е 100-годишният юбилей на училището с тържествен концерт.

През 105-годишното си съществуване  ОУ „Св.св. Кирил и Методий” дава образование на над 5323 ученици. Всяка година се обучават средно около 550 деца и ученици, разпределени в 5 подготвителни групи 5- и 6-годишни, 22 паралелки и 12 полуинтернатни групи . За тяхното образование и възпитание се грижат  47 педагози.

Дългогодишни директори:

* Кольо Димитров Димов – директор от 1972г. до 1991г. Специалност български език и литература, руски език, пеене и музика.

* Мария Павлова Ходжева – директор от 1992г. Специалност химия  и физика.