ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Проект “Подкрепа за успех”

Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” гр. Чирпан от учебната 2018-2019 година до днес активно работи по проекта “Подкрепа за успех”. Тази учебна 2020-2021 година проектът е под ръководството … Read More

Клуб “Дигитална работилница” (ВИДЕО)

Изпълнение на дейност 6 по проект “Образование за утрешния ден” за 2019/2020 учебна година на клуб “Дигитална работилница” с ръководител Радка Тонева. В периода от 08.01.2020 г. до 30.11.2020 г. … Read More

Равни възможности 2020

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” за учебната 2020/21 година Към “Документи 2020/21”