Документи 2021 – 2022г.

Документи 2021/22 г. [1]. Информация ДБ 30.09.2021г.[2]. Годишен комплексен план на училището [3]. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден [4]. Етичен кодекс на училищната общност[5]. Заповед МЕРКИ … Read More

Документи 2020/21 учебна година

[1]. Годишна програма за целодневно обучение[2]. Организация на учебния ден[3]. Марки за повишаване качеството на пбразование[4]. Форми на обучение[5]. Етичен кодекс[6]. Стратегия за развитие на училището – образец[7]. Годишен комплексен … Read More