Бюджет 2022г.

Настоящата категория съдържа документите, свързани с бюджета на училището през 2022 финансова година

[1]. Утвърден план-бюджет за 2022г.
[2]. Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022г
[3]. информация ДБ към 30.06.2022г
[4]. Изпълнение на делегирания бюджет към 30.09
[5]. Информация ДБ 31.12.2022г.