ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Документи 2020/21 учебна година (разработка*)

* Предстои публикуване на документите. Към момента е публикуван само списъкът от документи, който се обработва.

[1]. Годишна училищна програма за целодневно обучение {program_2020.pdf}*
[2]. Годишен комплексен план {annual_complex_plan_2020.pdf}*
[3]. Етичен кодекс {ethic_2020.pdf}*
[4]. Марки за повишаване качеството на пбразование {quality_dispositions_2020.pdf}*
[5]. Организация на учебния ден {organisation_day_2020.pdf}*
[6]. Правилник за устройството и дейността на училището {Regulations_structure_activity_of_the_school_2020.pdf}*
[7]. Програма за превенция на ранното напускане на училище {program_prevention_premature_leaving_2020.pdf}*
[8]. Равни възможности {equal_opportunities_2020.pdf}*
[9]. Стратегия за развитие на училището (образец) {school_development_strategy_sample_2020.pdf}*
[10]. УУП 1 а {chool_curriculum_1a_2020.pdf}*
[11]. УУП 1 б {chool_curriculum_1b_2020.pdf}*
[12]. УУП 2 а {chool_curriculum_2a_2020.pdf}*
[13]. УУП 2 б {chool_curriculum_2b_2020.pdf}*
[14]. УУП 2 в {chool_curriculum_2c_2020.pdf}*
[15]. УУП 3 а {chool_curriculum_3a_2020.pdf}*
[16]. УУП 3 б {chool_curriculum_3b_2020.pdf}*
[17]. УУП 4 а {chool_curriculum_4a_2020.pdf}*
[18]. УУП 4 б {chool_curriculum_4b_2020.pdf}*
[19]. УУП 5 а {chool_curriculum_5a_2020.pdf}*
[20]. УУП 5 б {chool_curriculum_5b_2020.pdf}*
[21]. УУП 5 в {chool_curriculum_5c_2020.pdf}*
[22]. УУП 6 а {chool_curriculum_6a_2020.pdf}*
[23]. УУП 7 а {chool_curriculum_7a_2020.pdf}*
[24]. УУП 7 б {chool_curriculum_7b_2020.pdf}*
[25]. УУП 7 в {chool_curriculum_7c_2020.pdf}*
[26]. Форми на обучение {training_forms.pdf}*

[27]. ПРЕПОРЪКИ относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда
[28]. ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
[29]. Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родирели в криза

Тържествено откриване на учебната 2020-2021 година

Началото на учебната 2020-2021 година беше тържествено отбелязано в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан с ученици от първи и пети клас. Празникът започна в 9.00 часа в двора на училището при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. След ритуал по издигане на училищния флаг, талантливите възпитаници представиха рецитал и показаха своите певчески и танцови умения в официална програма.

Кметът на Община Чирпан – Ивайло Крачолов, заедно с представители на институциите от града, почетоха тържественото събитие като негови гости. Поздравителни адреси поднесоха Началникът на Регионално управление на образованието – Стара Загора и Таня Тотева – директор на Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан. „Нека всички заедно обединим сили, за да бъде ползотворна новата учебна година! На добър час!“- пожела директорът на училището г-н Михаил Желев на учители и ученици.

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан е емблема на професионализъм и качествено образование. То съхранява и продължава духа на традициите и следва новите европейски ориентири. В училището се обучават над четиристотин деца. Има обособени 17 паралелки в дневна форма на обучение, четири подготвителни групи за 5 и 6-годишни, 13 групи в целодневна организация. Училището предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците чрез осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда. Допълнителната подкрепа се предоставя от ресурсен учител, логопед и психолог. Осигурени са разнообразни дидактични материали и нагледни технически средства.

Училището активно участва в реализирането на европейски проекти. По проект „Подкрепа за успех“ основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Друг проект, по който училището работи е „Образование за утрешния ден“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Подкрепят се и се насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, включително за развитие на STEM. Прилагането на облачни технологии в образованието е основа за качествено образование.
Чрез възможностите на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, училището цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език и мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Чирпан с нов директор

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – град Чирпан е с нов директор. Михаил Желев е избран след обявен конкурс от Министерство на образованието и науката и встъпи в длъжност на пети август пред екип от Община Чирпан, експерти от РУО и утвърдени в своята област педагози.

Михаил Желев и дългодишния директор Мария Ходжева

Желев заема мястото на дългодишния директор Мария Ходжева, която успешно ръководи школото в продължение на 28 години и има значителен принос в развитието на българското образование. Госпожа Ходжева е удостоена с почетен знак от заместник-кмета на Общината – г-жа Кривошапкова и благодарствен адрес от началника на РУО Стара Загора.

Почит и признателност от Колектива

Михаил Желев има натрупан 20-годишен опит в образователната система. В словото по встъпването си той заяви, че ще следва три ключови принципа – приемственост, развитие и взаимодействие. Ще работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование, участие в проекти и извънкласни дейности, продължаващо навлизане на информационните технологии, гъвкави модели на обучение, подобряване на материално-техническата база и облика на училището – сградния фонд и прилежащата открита площадка, облагородяване на зелените площи. Поставил си е много цели и задачи и ще работи активно за реализирането им, продължавайки надграждането на постигнатото в над стогодишната история на училището.

Госпожа Ходжева е удостоена с почетен знак от заместник-кмета на Общината – г-жа Кривошапкова и благодарствен адрес от началника на РУО Стара Загора.
Михаил Желев: три ключови принципа – приемственост, развитие и взаимодействие

Пълен текст:

Откриване на учебната 2019/2020 година

Първият училищен звънец удари на 16 септември и изпълни двора на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с ученици, родители, учители и гости. Сред официалните гости бяха: г-жа Блага Димитрова-зам.кмет на Община Чирпан, г-жа Маргарита Бюрова – инспектор ДПС в РУ на МВР –Чирпан, младши полицейски инспектор Ахмед Ахмед. Бяха получени мното поздравителни адреси . Сърдечни думи и пожелания за успехи по пътя на знанието отправи към деца, учители и родители Директорът на училището госпожа Мария Ходжева.

Откриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 годинаОткриване на учебната 2019/2020 година

По традиция след първия училищен звънец в училището първи влязоха най-малките ученици. „Отново на училище!“ учителите призоваха своите възпитаници. Образованието и годините в училище бяха оприличени на една светла и красива спирка по пътя, наречен живот, откъдето всеки тръгва на крилете на мечтите си.

Празничен концерт

{besps}110|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=400|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}
{besps_c}0|1.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Изпълнение на химна  на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с ръководител Стоянка Неделчева, текст Румяна Ботева, аранжимент Таня Дякова. Изпълняват ученици от  7 клас.{/besps_c}
{besps_c}0|3.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Изпълнение на вокална група „Тракийчета“ с ръководител Стоянка Неделчева. {/besps_c}
{besps_c}0|6.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Мир на земята“ с ръководители Р. Славова и Н. Начева{/besps_c}
{besps_c}0|7.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Ръченица“ с ръководители М. Гаджова и Р. Козарев{/besps_c}
{besps_c}0|8.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Публиката аплодира участниците{/besps_c}
{besps_c}0|9.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Трицветен спектакъл „Знамето на България“ с ръководител В. Копарова{/besps_c}
{besps_c}0|10.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Черно и бяло“ с художествени ръководители П. Бойчева и Р. Тонева{/besps_c}
{besps_c}0|12.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Карате“ с ръководител Р. Козарев{/besps_c}
{besps_c}0|13.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Връчване на отличия на ученици, които с цялостното си личностно присъствие и успехи утвърждават ценностите на училището{/besps_c}
{besps_c}0|14.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Трицветен спектакъл „Знамето на България“ с ръководител В. Копарова{/besps_c}
{besps_c}0|16.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Самодива“ в изпълнение на подготвителните групи с ръководители М. Петкова и Р.Танева{/besps_c}
{besps_c}0|17.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Приветствено слово на госпожа Росица Киричева – заместник-директор на училището{/besps_c}
{besps_c}0|18.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Самодива“ в изпълнение на подготвителните групи{/besps_c}
{besps_c}0|20.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Публиката наблюдава с интерес изпълненията на талантливите участници{/besps_c}
{besps_c}0|21.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Затаилата дъх от вълнение публика{/besps_c}
{besps_c}0|22.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Награждаване на ученици{/besps_c}
{besps_c}0|23.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Награждаване на учител от училището{/besps_c}
{besps_c}0|24.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Черно и бяло“ {/besps_c}
{besps_c}0|25.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Мир на земята“ {/besps_c}
{besps_c}0|26.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Аеробика на песента „Горска дискотека“ в изпълнение на деца от подготвителни групи с ръководител Пенка Димитрова{/besps_c}
{besps_c}0|27.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Спортни съчетания на четвъртокласниците с ръководители Р. Рухчева и Д. Паркова{/besps_c}
{besps_c}0|28.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Карате“ {/besps_c}
{besps_c}0|29.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц с чадъри на песента „Ало, ало, слънчице“ с ръководител Ст. Георгиева{/besps_c}
{besps_c}0|30.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Изпълнение на вокална група „Медени звънчета“ с ръководител Ангелина Петкова{/besps_c}
{besps_c}0|31.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Самодива“ в изпълнение на подготвителните групи{/besps_c}
{besps_c}0|32.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Самодива“ {/besps_c}
{besps_c}0|33.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Изпълнение на песента „Изгряла е месечинка“{/besps_c}
{besps_c}0|34.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Танц „Ръченица“ {/besps_c}
{besps_c}0|35.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Трицветен спектакъл „Знамето на България“ {/besps_c}
{besps_c}0|36.jpg | Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Чирпан на 110 години | Песента „За теб, Българийо“ в изпълнение на колектива на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Чирпан{/besps_c}
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ град Чирпан отбеляза 110 години от създаването си с празничен концерт на 15 декември 2017г. Събитието се състоя във Военен клуб град Чирпан, който се изпълни с експлозия от усмивки и нестихващи аплодисменти. Да усетиш чрез музиката и танца силата на доброто и творческата енергия. Това отправи като послание към своите гости, възпитаници, учители и родители юбилейният концерт. Той беше организиран и подготвен от учителите и ръководството на училището. 110 години традиции, предизвикателство, новаторство.

Официални гости на тържеството бяха: г-жа Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, г-жа Даниела Драгийска – председател на Общински съвет – Чирпан, г-жа Блага Димитрова – заместник-кмет на Община Чирпан, г-н Стайко Генов – заместник-кмет на Община Чирпан, г-жа Мария Илиева – началник отдел „Образование, култура, социални дейности и екология“, директори на училища и детски градини, председатели на народни читалища и други гости, уважили празника.

110 години всички заедно, като едно цяло – ученици, родители и учители, градят основите на училището. Благодарение на амбицията и инициативността, то е развиващо се и успяващо. Създава отговорни млади хора, образова ги и ги възпитава. Юбилейният празник е и ден на почит и благодарност – към онези отдадени на професията си учители, вградили в основата на храма на знанието мечти, надежди и традиции.

Заместник-директорът – госпожа Росица Киричева – произнесе приветствено слово и запозна присъстващите с историята и традициите на училището, отбеляза някои от значимите успехи в настоящето и сподели стратегии за развитие в бъдеще. Искрените й думи потвърдиха мнението, че за търсещия и можещия човек препятствията са всъщност предизвикателства.

По традиция на училищния празник се връчиха награди. Със сребърен плакет и картина на художника Венцислав Петков за особени заслуги и принос към развитието на училището, беше удостоен дългогодишният директор – господин Кольо Димов. Наградата  получи от негово име госпожа Димова – неговата съпруга. За професионализъм, проявен през годините, за всеотдайност и творчески дух, сребърен плакет, картина на художника Венцислав Петков и парична награда получиха учители от училището. Престижните награди  – плакети са по проект на художника Музафер Мохамед, а статуетките – по проект на Венцислав Петков. Колективът на училището взе решение да бъде връчена статуетка и книга за България на настоящия директор госпожа Мария Ходжева, която работи усилено за утвърждаване на добрите традиции, въвеждане на съвременните иновации и отстояване на достойното място на училището в община Чирпан.

На учениците, които с цялостното си личностно присъствие и успехи утвърждават ценностите на училището, с решение на педагогическия съвет, училищното ръководство връчи грамоти.

Тържественият концерт се откри с презентация, в която е проследено развитието на училището през изминалите десетилетия. Учениците изпълниха училищния химн, създаден по текст на Румяна Ботева и музика и аранжимент на Таня Дякова. Енергията на всички участници оживи сцената и я превърна в пъстро артистично студио. Талантливите възпитаници впечатлиха и покориха публиката с песни, танци, акробатика и оригинална сценография.  За празничната атмосфера допринесе и музикалният поздрав на ученици от вокално студио по проект „Твоят час“ към СУ „П. К. Яворов“. Народно читалище „Димитър Данаилов-2013” също поднесе комплимента си посредством камерна изложба на школата по модерен дизайн към читалището.

 

{artsexylightbox path=”images/stories/110″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

С дъх на хартия

С дъх на хартия
С дъх на хартия

Училищната библиотека при основно училище Св. св. Кирил и Методий гр. Чирпан обогати своя книжен фонд благодарение на анонимен дарител. Дарението включва известни заглавия на произведения на  художествената литература, учебни помагала, книги с историческа тематика. Любовта към книгите се възпитава от най-ранно детство, а библиотеката е мястото, в което нашите деца се образоват, развиват, мечтаят.

Същностна задача, която стои пред нас е да превърнем библиотеката в инструмент на демокрацията и интелектуалната свобода, като я направим привлекателно място, където всеки и винаги може да намери необходимата  информация, разбиране и помощ. Създаването и укрепването на навиците за четене у децата са залог за тяхното успешно бъдеще. Посещенията в училищната библиотека осигуряват възможности за творческо развитие на личността, стимулират въображението, възпитават уважение към културното наследство и ценностно отношение към изкуствата, научните постижения и иновациите.

Благородството да даряваш книги е акт на будителство, а будителите в днешно време са “изчезващ вид”. Нека благодарим искрено за опияняващия дъх на хартия, за детските усмивки. За това, че все още съществуват щедри сърца.

1 Началото на новобългарския театър и драма изд. Слово, В. Търново
2 Ново ръководство за ученика по литература изд. Слово, В. Търново
3 Любен Каравелов изд. Слово, В. Търново
4 Димчо Дебелянов- съвременни интерпретации изд. Слово, В. Търново
5 Петко Славейков- стихотворения изд. Дамян Янков
6 Практически курс по цигански език изд. Фондация „Програма Стъпка по стъпка“
7 Откровено изд. ЕТ „Васил Петров“
8 СПИН изд.ПК ВАП
9 Балканите – начин на употреба Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“ В. Търново
10 Едно сомбреро пада от небето изд.  Парадокс
11 Паралелна история изд. Рал- Колобър
12 История на второто българско царство изд. В. Търново
13 Български народни пословици, поговорки  и гатанки изд. Листа
14 Лакомото мече, Ем. Станев изд. Дамян Янков
15 Кюрдски народни легенди и приказки изд. къща Горекс прес
16 Наръчник за лидери изд. „АМАТ-АХ“
17 Училище, балет и целувката на спящата красавица изд. Вакон
18 Богоубиец изд. Арт лайн
19 Основи на цифровата информационна техника изд. Страшен вълк
20 Помагало по български език и литература 6 клас изд. Персей
21 Д-р Кристиян и неговата компания изд. Абагар
22 Тракийските послания фондация Градът
23 Ботев в бронз и гранит
24 Ритмика 3 изд. Музика 25 Две зимни приказки и още малко изд. Цвета
26 Две непослушни приказки изд. Цвета
27 Славинските първомайстори изд. Арх и арт
28 Въведение в науките за човека Нов български университет
29 Европейските династии изд. Агато
30 Уникални музей в България изд. Бук бутик
31 Другият Левски изд.  Хри100
32 Да бъдеш Клеопатра изд. Аделфи
33 Да живееш в дивия запад изд. Аделфи
34 Донке Хоте изд.  Филмакс
35 Мелник изд. Иврай
36 Изоставените Балкани изд.  Феникс
37 Тракийското писмо Институт по трансцедентална наука
38 Иван Вазов „ Под игото“ изд. Дамян Янков
39 Ваканционна тетрадка изд. Диамант

 

Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

{besps}library2016|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Първи срещи с училищната библиотека{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Работа в екип по поставена задача{/besps_c}

{besps_c}0|4.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Най-много харесваме приказките{/besps_c}

{besps_c}0|5.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Часовете в библиотеката са приятни {/besps_c}

{besps_c}0|6.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Умеем ли да смятаме?{/besps_c}

В началото на учебната 2014/2015 година МОН предложи на общественото внимание проект за Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).

Националната стратегия се гради на един основен извод – ключът за повишаване на грамотността на нацията е четенето. Колкото повече учениците четат за удоволствие, толкова по-високи са техните постижения в училище.

Училищната библиотека при ОУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Чирпан  разполага с над 1650 тома книги, учебници и помагала. Учениците могат да открият  както детска художествена литература и книжки за оцветяване, така и всички текстове на автори, изучавани в часовете по литература, речници, енциклопедии и др.

Библиотеката подпомага учебно-възпитателния процес, като предоставя учебни помагала и учебно-помощна литература за пълноценно обучение на учениците от I до VІІІ клас; осигурява системно набавяне на нова литература; предлага възможности за самостоятелна работа и ефективно използване на книгата; организира литературни четения и мероприятия по случай различни празници.

Основните цели в работата и дейностите на библиотеката до голяма степен съвпадат с основните оперативни цели на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността:

1. Създаване на благоприятна среда за четене – респективно за насърчаване и повишаване на грамотността.

2. Приобщаване на все по-голям брой ученици към четенето и насърчаване на тяхното активно участие в този процес.

Основните задачи на библиотеката са:

(1). Популяризиране на четенето на художествена, научнопопулярна и научна литература чрез използване на фонда на училищната библиотека и участието в различни извънкласни дейности, посветени на четенето.

(2). Осигуряване на учениците в училище на бърз и лесен достъп до книгите чрез библиотечния фонд.

Библиотеката работи по график. Записването и ползването на книги е напълно безплатно както за децата, така и за техните  учители.

 

{artsexylightbox path=”images/stories/library2016″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}