Пролетен празник на спорта и приятелството, 22 март 2024г.

В условията на съвременния и бързо развиващ се информационен век е необходимо учениците да притежават личностни качества-умения за работа в екип, комуникативност, инициативност, самокритичност и др., нужни за тяхното утвърждаване и усъвършенстване, т. е. способности, представляващи емоционалната им интелигентност.

Извънкласните дейности, като училищни празници и спортни състезания, способстват учителят да направлява емоциите на учениците, водят до намаляване на агресивните поведения.

С цел да се направляват емоциите на учениците, като се дава възможност за изява на всяко дете, в добра практика на училището са се превърнали спортните състезания.

За поредна година, на 22 март 2024г. , в двора на училището се преведе пролетен празник на спорта и приятелството. В него участваха учениците от групите за целодневна организация на обучението ( I- VI клас). Със стихотворения, песни, приказки, те посрещнаха и приветстваха Пролетта. Тя им разказ от своите забавни и чудновати истории.

В организираните състезателни игри, учениците показаха бързина, смелост, сръчност и положителни емоции.

Всяко дете получи аплодисменти, а отличилите се отбори бяха наградени.

И когато училището се е превърнало в най-желаното място от учениците, целите са постигнати!