ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Клуб “Дигитална работилница” (ВИДЕО)

Изпълнение на дейност 6 по проект “Образование за утрешния ден” за 2019/2020 учебна година на клуб “Дигитална работилница” с ръководител Радка Тонева. В периода от 08.01.2020 г. до 30.11.2020 г. … Read More

Тържествено откриване на учебната 2020-2021 година

Началото на учебната 2020-2021 година беше тържествено отбелязано в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Чирпан с ученици от първи и пети клас. Празникът започна в 9.00 часа … Read More

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Чирпан с нов директор

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – град Чирпан е с нов директор. Михаил Желев е избран след обявен конкурс от Министерство на образованието и науката и встъпи в длъжност на пети август пред екип от Община Чирпан, експерти от РУО и утвърдени в своята област педагози.

Михаил Желев и дългодишния директор Мария Ходжева

Административно обслужване

Документи [1]. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище извършващо задължително ПО  [2]. Административно обслужване [3]. Заповед за условия за прием на ученик [4]. Заповед … Read More

Документи 2020/21 учебна година (разработка*)

* Предстои публикуване на документите. Към момента е публикуван само списъкът от документи, който се обработва. [1]. Годишна училищна програма за целодневно обучение {program_2020.pdf}*[2]. Годишен комплексен план {annual_complex_plan_2020.pdf}*[3]. Етичен кодекс … Read More