Клуб “Дигитална работилница” (ВИДЕО)

Изпълнение на дейност 6 по проект “Образование за утрешния ден” за 2019/2020 учебна година на клуб “Дигитална работилница” с ръководител Радка Тонева.

проект “Образование за утрешния ден” за 2019/2020 учебна година на клуб “Дигитална работилница” (ВИДЕО)

В периода от 08.01.2020 г. до 30.11.2020 г. бяха проведени общо 70 часа, от които 68 присъствени и 2 онлайн. Дистанционните занятия се проведоха във виртуална класна стая в Google Classroom.

В проекта участваха общо 15 ученици от 5 клас.
Обучението е насочено към надграждане на придобитите дотук знания и умения. Основните направления, по които се състави учебната програма са – създаване на интерактивни презентации, изработване на брошури и колажи, използване и модификация на готови шаблони. Целите на обучението са развиване на естетически усет за подреждане на материалите в различни проекти, избор на точна и надеждна информация от интернет, отговаряща на зададената тема.

Учениците беседваха по темите: Правилата за общуване в интернет, източници на информация и авторско право. Развиха уменията си за работа в екип и използване на различни търсачки, както и безопасна и ефективна работа в интернет.
Поставените цели бяха изпълнени и достигнати.