ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан
Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31. 12. 2020г. на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Бюджет към 31/12/20

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31. 12. 2020г. на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Чирпан