Контакти

Свържете се с нас:

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Чирпан

6200гр. Чирпан
ул. “Шарампол” № 26

E-mail:

info-2401182@edu.mon.bg

2401182@edu.mon.bg

телефони:

Михаил Желев Желев: 0416/94286 0416/94174

GSM 0889244760

ЗД УД Станка Господинова Илиева: 0879008720

ЗД АСД Надежда Петкова Петрова: 0879004520