Проект “Подкрепа за успех”

Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” гр. Чирпан от учебната 2018-2019 година до днес активно работи по проекта “Подкрепа за успех”.

Тази учебна 2020-2021 година проектът е под ръководството на Директора на училището – Михаил Желев Желев, координатора – Станимира Танева, образователния медиатор Бедрие Иванова и главния счетоводител на училището – Велиана Димова. Ръководителите на групите по проекта са класни ръководители и учители с доказан опит, професионализъм и трудолюбие.

Основната цел на проекта е насочена към намаляването, предотвратяването на преждевременното напускане на учениците от училищната среда и подобряването на равния достъп до учене през целия живот.

Основните дейности по проекта са свързани с осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците, идентифицирането на пропуските и затрудненията в обучението и повишаване на мотивацията за учене.

Взаимодействието от страна на екипа ни с родители на ученици от уязвими групи от ОУ “Свети Свети Кирил и Методий” е с цел намаляване на риска от преждевременно напускане от образователната система.

Проектът “Подкрепа за успех” за учебната 2020-2021 г. включва общо шестнадесет групи. Те са групи за допълнително обучение, което обхваща осемдесет ученици, разпределени съответно по следния начин: седем групи по БЕЛ, осем групи по математика и една група по география и икономика. Обхвата на учениците е от първи до седми клас включително.