БДП (Безопасност на Движение по Пътищата) 2020-2021 учебна година

[1]. План БДП – съгласно заповед № 517 / 29.03.2021г. на Дирекртора М. Желев
[2]. План за действие по БДП – съгласно заповед № 517 / 29.03.2021г. на Дирекртора М. Желев
[3]. План БДП за 2020-2021 учебна година – заповед № 911 / 11. 09. 2020г. на Дирекртора М. Желев