ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Бюджет 2019г.

Бюджет 2019г. [1]. Изпълнение на бюджета към края на финансовата 2019 година.  [2]. Делeгиран бюджет към 30.09.2019 [3]. Изпълнение на бюджета към 30.06.2019 [4]. Изпълнение на бюджет към 31.03.2019 [5]. Утвърден бюджет … Read More

Бюджет 2018

Документи Бюджет 2018г  [1]. Изпълнение на бюджета към края на 2018г. [2]. Отчет за изпълнение на бюджета към края на трето тримесечие за 2018г.  [3]. Отчет изпълнение на бюджета към края … Read More

Бюджет 2017г.

Документи:[1]. Проект за бюджет за 2017г., утвърден от Директора на училището (Начален план) [2]. Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2017г.[3]. Изпълнение на бюджета към края на второто тримесечие … Read More

Бюджет 2016г.

Бюджет 2016г. Към момента имаме следните документи, актуални за бюджета за 2016г. и неговото изпълнение: [1]. Бюджет за 2016г. Разпределение по тримесечия*. [2]. Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на … Read More

Бюджет 2015г.

Бюджет 2015г. Към момента имаме следните документи, актуални за бюджета за 2015г. и неговото изпълнение: [1]. Бюджет за 2015г. Разпределение по тримесечия*. [2]. Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на … Read More

Документи

Настоящата секция съдържа информация относно официални документи на учреждението. Към момента единствените такива са: ♣ информация относно изпълнението на бюджет 2012г. към 31. 12. 2012г.; ♣ информация относно изпълнението на … Read More