Документи 2021 – 2022г.

Документи 2021/22 г. [1]. Информация ДБ 30.09.2021г.[2]. Годишен комплексен план на училището [3]. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден [4]. Етичен кодекс на училищната общност[5]. Заповед МЕРКИ … Read More