Бюджет 2023г.

[1]. Изпълнение на бюджета към 31 Март 2023г.[2]. Информация ДБ 30.06.2023г. — в разработка — Занимания по интереси за 20232024 учебна година.docxРавен достъп до училищно образование в условията на кризи.docx’дейност … Read More