ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Бюджет 2018

Документи Бюджет 2018г 

[1]. Изпълнение на бюджета към края на 2018г.
[2]. Отчет за изпълнение на бюджета към края на трето тримесечие за 2018г
[3]. Отчет изпълнение на бюджета към края на второ тримесечие, 2018г.
[4]. Отчет изпълнение на бюджета към края на първо тримесечие, 2018г.
[5]. Утвърден бюджет за 2018г.

Бюджет 2017г.

Документи:
[1]. Проект за бюджет за 2017г., утвърден от Директора на училището (Начален план)
[2]. Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2017г.
[3]. Изпълнение на бюджета към края на второто тримесечие на финансовата 2017 година.  
[4]. Бюджет трето тримесечие 2017г.
[5]. Бюджет последно тримесечие 2017г.

Бюджет 2016г.

Бюджет 2016г.

Към момента имаме следните документи, актуални за бюджета за 2016г. и неговото изпълнение:

[1]. Бюджет за 2016г. Разпределение по тримесечия*.
[2]. Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016г*.
[3]. Изпълнение на бюджета за първото шестмесечие (второ тримесечие) на 2016г.
[4]. Изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2016г*.
[5]. Изпълнение на бюджета за последно тримесечие на 2016г.*.

* Щракни на линковете за запознаване с документите и/или даунлоуд.

Бюджет 2015г.

Бюджет 2015г.

Към момента имаме следните документи, актуални за бюджета за 2015г. и неговото изпълнение:

[1]. Бюджет за 2015г. Разпределение по тримесечия*.
[2]. Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2015г*.
[3]. Изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2015г*.
[4]. Изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2015г*.
[5]. Изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2015г*.

* Щракни на линковете за запознаване с документите и/или даунлоуд.

Документи

Настоящата секция съдържа информация относно официални документи на учреждението.

Към момента единствените такива са:

♣ информация относно изпълнението на бюджет 2012г. към 31. 12. 2012г.;

♣ информация относно изпълнението на бюджет 2013г. към 31. 12. 2013г.;