Проект “Подкрепа за успех”

Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” гр. Чирпан от учебната 2018-2019 година до днес активно работи по проекта “Подкрепа за успех”. Тази учебна 2020-2021 година проектът е под ръководството … Read More

Твоят час, Ноември 2017г.

На 16.11.2017 г. във физкултурният салон на училището се проведе футболна среща с ученици от трети клас. Целта е да се проверят технико-тактическите умения на учениците. Играха се две пуловремена … Read More

Твоят час

  Твоят час [ http://tvoiatchas.mon.bg/ ]   Референции:   [1]. Механизъм 2016-2017 г. [ mechanism16.pdf ] [2]. Механизъм 2017-2018 г. [ mechanism17.pdf ]   Всички извънкласни дейности, въведени до 18 … Read More

Проект BG051PO001-4.1.04-0100

  Проект BG051PO001-4.1.04-0100 „Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален … Read More

Персонал ПИГ

Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“  

програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3

  Учителите от методичното обединение по Математика, Информационни технологии и КОО „Природни науки и екология” участват в проект по Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3 – „Осигуряване … Read More