Твоят час, Декември 2017 г.

Твоят час, Декември 2017 г.
Твоят час, Декември 2017 г.

* На 18.12.2017 г. от 15.45 часа в класната стая на 2 В клас се представи изложба от коледни картички и играчки, изработени с голям интусиазъм от учениците от групата по дейности по интереси Сръчни ръце. Изложбата се посети от родители, учители и ученици. Всички похвалиха учениците за тяхната изобретателност, фантазия и оригинални идеи.  Ученицитете бяха горди от изработеното и за в бъдеще още по- добри изложби си пожелаха.

* На 19.12. 2017 г. във физкултурния салон се проведе публична изява с Мажоретен състав – 2 клас. Децата изпълниха танц с пампони. Представиха се много добре. Получиха аплодисменти и похвали от публиката.

* На 20.12.2017 г. във физкултурния салон на училището групата за дейности по интереси Мажоретен състав – 3 клас проведе публична изява. Учасниците изпълниха много артистично танц с пампони на песента Чунга-чанга. Заслужено получиха похвали и аплодисменти.

* На 21.12.2017 г. от 15.00 часа групата за дейности по интереси Народно пеенe представи китка от коледни песни. Публиката и учасниците се заридиха с много коледни емоции и добро настроение. Получиха заслужени аплодисменти и похвали.

Предстоят още изяви през учебната година.