Футболна среща с ученици от трети клас

Футболна среща с ученици от трети клас
Футболна среща с ученици от трети клас

На 16.11.2017 г. във физкултурният салон на училището се проведе футболна среща с ученици от трети клас. Целта е да се проверят технико-тактическите умения на учениците. Играха се две пуловремена по 30 минути. Учениците от дейност по интереси Футбол очаквано победиха с 2:1. Срещата протече емоционално и при спортсменски дух.