Критерии за прием на ученици в първи клас за 2022–2023 година в Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” – град Чирпан

Критерии за прием на ученици в първи клас за 2022–2023 година в Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” – град Чирпан