ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Административно обслужване

Документи [1]. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище извършващо задължително ПО  [2]. Административно обслужване [3]. Заповед за условия за прием на ученик [4]. Заповед … Read More