ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Документи 2020/21 учебна година

[1]. Годишна програма за целодневно обучение
[2]. Организация на учебния ден
[3]. Марки за повишаване качеството на пбразование
[4]. Форми на обучение
[5]. Етичен кодекс
[6]. Стратегия за развитие на училището – образец
[7]. Годишен комплексен план
[8]. Програма за превенция на ранното напускане на училище
[9]. Правилник за устройството и дейността на училището
[10]-[12]. УУП за 7. клас
[13]. Равни възможности
[14]-[26]. УУП за 1.-6. клас

[27]. ПРЕПОРЪКИ относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда
[28]. ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
[29]. Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родирели в криза