ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Документи 2020/21 учебна година (разработка*)

* Предстои публикуване на документите. Към момента е публикуван само списъкът от документи, който се обработва.

[1]. Годишна училищна програма за целодневно обучение {program_2020.pdf}*
[2]. Годишен комплексен план {annual_complex_plan_2020.pdf}*
[3]. Етичен кодекс {ethic_2020.pdf}*
[4]. Марки за повишаване качеството на пбразование {quality_dispositions_2020.pdf}*
[5]. Организация на учебния ден {organisation_day_2020.pdf}*
[6]. Правилник за устройството и дейността на училището {Regulations_structure_activity_of_the_school_2020.pdf}*
[7]. Програма за превенция на ранното напускане на училище {program_prevention_premature_leaving_2020.pdf}*
[8]. Равни възможности {equal_opportunities_2020.pdf}*
[9]. Стратегия за развитие на училището (образец) {school_development_strategy_sample_2020.pdf}*
[10]. УУП 1 а {chool_curriculum_1a_2020.pdf}*
[11]. УУП 1 б {chool_curriculum_1b_2020.pdf}*
[12]. УУП 2 а {chool_curriculum_2a_2020.pdf}*
[13]. УУП 2 б {chool_curriculum_2b_2020.pdf}*
[14]. УУП 2 в {chool_curriculum_2c_2020.pdf}*
[15]. УУП 3 а {chool_curriculum_3a_2020.pdf}*
[16]. УУП 3 б {chool_curriculum_3b_2020.pdf}*
[17]. УУП 4 а {chool_curriculum_4a_2020.pdf}*
[18]. УУП 4 б {chool_curriculum_4b_2020.pdf}*
[19]. УУП 5 а {chool_curriculum_5a_2020.pdf}*
[20]. УУП 5 б {chool_curriculum_5b_2020.pdf}*
[21]. УУП 5 в {chool_curriculum_5c_2020.pdf}*
[22]. УУП 6 а {chool_curriculum_6a_2020.pdf}*
[23]. УУП 7 а {chool_curriculum_7a_2020.pdf}*
[24]. УУП 7 б {chool_curriculum_7b_2020.pdf}*
[25]. УУП 7 в {chool_curriculum_7c_2020.pdf}*
[26]. Форми на обучение {training_forms.pdf}*

[27]. ПРЕПОРЪКИ относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда
[28]. ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
[29]. Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родирели в криза