ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан
Програма за превенция на ранното напускане на училище

Равни възможности 2020

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” за учебната 2020/21 година