ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Документи 2018-2019 учебна година

Документи 2018-2019 учебна година [1]. Учебни планове[2]. Организация на учебния ден[3]. Годишен комплексен план 2018 – 2019 г.[4]. Форми на обучение[5]. Програма за предоставяне на равни възможности[6]. Програма за превенция … Read More

Документи 2016г.

♦ Мерки за повишаване качеството на образование [quality-of-education.pdf]♦ Програма за превенция на ранното напускане на училище [prevent-early-exit.pdf]♦ Програма за предоставяне на равни възможности и за преобщаване на деца и ученици … Read More