ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Документи 2018-2019 учебна година

Документи 2018-2019 учебна година

[1]. Учебни планове
[2]. Организация на учебния ден
[3]. Годишен комплексен план 2018 – 2019 г.
[4]. Форми на обучение
[5]. Програма за предоставяне на равни възможности
[6]. Програма за превенция на ранно напускане на училище
[7]. Годишна програма за ЦДО
[8]. Етичен кодекс на училищната общност
[9]. Мерки за повишаване качеството на образование
[10]. Седмично разписание
[11]. Стратегия за развитие на училището
[12]. Правилник за устройство и дейността на училището
[13]. Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”
[14]. Отчет изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2019г.`
[15]. Заповед за определяне на Заявител