ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Документи 2016г.

♦ Мерки за повишаване качеството на образование [quality-of-education.pdf]
Програма за превенция на ранното напускане на училище [prevent-early-exit.pdf]
Програма за предоставяне на равни възможности и за преобщаване на деца и ученици към уязвими групи [inclusion-to-vulnerable-groups.pdf]
♦ Училищен учебен план (УУП) 1 клас [uup1.pdf]
УУП 5 клас [uup5.pdf]
Форми на обучение [forms-of-schooling.pdf]
♦ Годишен комплексен план [complex.pdf]
♦ Правилник за устройството и дейността на училището [school-activity.pdf]
♦ Стратегия за развитие на училището [strategy.pdf]

При откриване на нередности с някои от документите Ви молим да ни уведомите (вж. “Контакти –> Администратор на сайта” от главното меню на страницата или просто последвайте линка).