ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

{besps}library2016|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Първи срещи с училищната библиотека{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Работа в екип по поставена задача{/besps_c}

{besps_c}0|4.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Най-много харесваме приказките{/besps_c}

{besps_c}0|5.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Часовете в библиотеката са приятни {/besps_c}

{besps_c}0|6.jpg|Библиотеката в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”|Умеем ли да смятаме?{/besps_c}

В началото на учебната 2014/2015 година МОН предложи на общественото внимание проект за Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).

Националната стратегия се гради на един основен извод – ключът за повишаване на грамотността на нацията е четенето. Колкото повече учениците четат за удоволствие, толкова по-високи са техните постижения в училище.

Училищната библиотека при ОУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Чирпан  разполага с над 1650 тома книги, учебници и помагала. Учениците могат да открият  както детска художествена литература и книжки за оцветяване, така и всички текстове на автори, изучавани в часовете по литература, речници, енциклопедии и др.

Библиотеката подпомага учебно-възпитателния процес, като предоставя учебни помагала и учебно-помощна литература за пълноценно обучение на учениците от I до VІІІ клас; осигурява системно набавяне на нова литература; предлага възможности за самостоятелна работа и ефективно използване на книгата; организира литературни четения и мероприятия по случай различни празници.

Основните цели в работата и дейностите на библиотеката до голяма степен съвпадат с основните оперативни цели на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността:

1. Създаване на благоприятна среда за четене – респективно за насърчаване и повишаване на грамотността.

2. Приобщаване на все по-голям брой ученици към четенето и насърчаване на тяхното активно участие в този процес.

Основните задачи на библиотеката са:

(1). Популяризиране на четенето на художествена, научнопопулярна и научна литература чрез използване на фонда на училищната библиотека и участието в различни извънкласни дейности, посветени на четенето.

(2). Осигуряване на учениците в училище на бърз и лесен достъп до книгите чрез библиотечния фонд.

Библиотеката работи по график. Записването и ползването на книги е напълно безплатно както за децата, така и за техните  учители.

 

{artsexylightbox path=”images/stories/library2016″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}