МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ”

  {besps}project_PG|sdur=4|fdur=3|align=3|width=380|height=500|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps} {besps_c}1|IMG_1688.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|IMG_1702.JPG{/besps_c} {besps_c}1|IMG_1703.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Преди работата по проекта{/besps_c} {besps_c}1|IMG_1694.JPG|НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”|Знаем дневния режим{/besps_c} {besps_c}1|IMG_1698.JPG|НАЦИОНАЛНА … Read More

История

Днешният  квартал „Кирил и Методий” до Освобождението на България обхваща изцяло турско население и се нарича „Турски” или „Текирски”. По-късно става почти български. Нараства нуждата от училище, в което да … Read More

Персонал ПИГ

Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“  

Малккото четене и малкото писане

{besps}m4mp/m4|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|m4mp1.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp2.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp3.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp4.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}1|m4mp5.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp6.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp7.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp8.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp9.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp10.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

{besps_c}0|m4mp11.jpg|Състезание ,,Малкото четене и малкото писане”|{/besps_c}

На 29.02.2013 година се проведе финален кръг на състезанието “Малкото четене и малкото писане” с учениците от начален етап при ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”- град Чирпан. В предварителния кръг учениците от всеки клас проведоха състезание и се излъчи по един представител, който се справи най-вярно и точно при писане под диктовка на непознат текст, и участник, който най-бързо и правилно прочете непознат текст. Целта на това състезание е да стимулира желанието, интереса и любовта към четенето и писането, които са основни дейности в началния етап на обучение. Още повече, че българският език не е майчин език на учениците от училището и това е един добър стимул за ангажиране на свободното им време в търсене и прочитане на детски книги. Идеята на организаторите на това състезание е да се провокира интереса на децата към българския език и към книгите, да ги заобичат, което е основна предпоставка за по-нататъшното им пълноценно социализиране и интегриране.

Една от целите на учителите е да дадат начален старт за формиране на четивна и писмена култура у подрастващите. Във финалния кръг, когато състезателният дух обхвана както участниците, така и техните класни ръководители, ясно се видя желанието и отговорността за достойно представяне. След приключване на състезанието Комисията обяви победителите, които получиха бурни аплодисменти от всички зрители. Всеки участник получи грамота и много подаръци, а в сърцето на всеки зрител се запали искрата да чете повече и повече, за да успее и да участва в следващото състезание.

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp/m4″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

П Л А Н

П Л А Н за работа на методичното обединение на учителите по Математика, Информационни технологии и КОО „Природни науки и екология” за учебната 2012/2013 година Председател: М. Желев Членове: М. … Read More

програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3

  Учителите от методичното обединение по Математика, Информационни технологии и КОО „Природни науки и екология” участват в проект по Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3 – „Осигуряване … Read More

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките … Read More