ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Документи 2019-2020г.

Документи 2019-2020г.

[1]. Годишен план 2019 – 2020 учебна година
[2]. Годишна програма за ЦДОУД
[3]. Делeгиран бюджет към 30.09.2019
[4]. Етичен кодекс на училищната общност
[5]. Мерки за повишаване качеството на образованието
[6]. Организация на учебния ден
[7]. Правилник за устройството и дейността на училището
[8]. Програма за превенция на ранно напускане на училище
[9]. Програма за предоставяне на равни възможности
[10]. Стратегия за развитие на училището
[11]. УУП 1 – 7 клас
[12]. Форми на обучение