Медиатори 2022г.

В нашето училище съвместно с педагогическия съветник и образователните медиатор (по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“) се проведе събитие, вклщчващо редица прояви, между които: спортни игри, презентации, … Read More

Годишен комплексен план 2022 – 2023

Годишен комплексен план Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията. Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието. 1.1.1. Изготвяне на анализ … Read More