План-график за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари 2022 – 2023

План-график за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари