ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Съобщение за ДЗИ и НВО

Промени в датите на провеждане на ДЗИ и НВО, както и в дейностите по организиране и провеждане на НВО и ДЗИ

Промени в датите на провеждане на ДЗИ и НВО, както и в дейностите по организиране и провеждане на НВО и ДЗИ
Промени в датите на провеждане на ДЗИ и НВО, както и в дейностите по организиране и провеждане на НВО и ДЗИ

Промяна в датите за провеждане на изпитите за НВО в частта за 7. клас [РД-05-24.pdf]
Дати за провеждане на ДЗИ (сесия май – юни) [РД-05-25.pdf]
Заповед на Министъра за отмяна на неучебни дни (20, 22 Май и 9, 11 Юни, 2020г.) [РД-05-26.pdf]