ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

На вашето внимание предоставяме документите както следва: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОУ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ГР. ЧИРПАН. съгласно чл.22г от Закона за обществените поръчки … Read More