ОУ "Кирил и Методий" - гр. Чирпан

Спортен празник

{besps}sport2015|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps} {besps_c}0|picture_01.jpg| спортен празник |{/besps_c} {besps_c}0|picture_02.jpg|спортен празник |{/besps_c} {besps_c}0|picture_03.jpg|спортен празник |{/besps_c} {besps_c}0|picture_04.jpg|спортен празник|{/besps_c} {besps_c}0|picture_05.jpg|спортен празник |{/besps_c} Спортен празник
на 5.11.2014г. бе организиран спортен празник, в който взеха участие всички ученици от пиг.
По-малките ученици бяха включени в състезателни и щафетни игри, а по-големите мериха сили чрез народна топка и футбол.
Всички участници бяха почерпени с лакомства.
{artsexylightbox path=”images/stories/sport2015″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

Ден на розовата фланелка

{besps}m4mp/pinky2015|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.jpg|Ден на розовата фланелка|Нашите гости от ЦОП гр.Чирпан{/besps_c}

{besps_c}0|2.jpg|Ден на розовата фланелка|Разискваме темата за училищният тормоз{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|Ден на розовата фланелка|Членове на училищния парламент участват в кръглата маса{/besps_c}

Ден на розовата фланелка

На 25.02.2015 год. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе кръгла маса на тема „Тормозът спира ТУК“.  На срещата присъстваха гости от Центъра за обществена подкрепа гр. Чирпан – г-жа М. Андонова,  г-жа Х. Ахмед, г-ца Ив. Неделчева, председателя на Ученическия парламент – Илия Михайлов и ученици.

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с училищния тормоз. Той е познат също и като “Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците са помолени от инициаторите на събитието да носят розово, за да изразят своята позиция за неприемане на тормоза в училище.

Всичко започва като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид Шепърд и Травис Прайс. При откриването на учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, който е дошъл на училище облечен с розова фанелка, довеждайки го до плач. На следващия ден споменатите по-горе двама ученици решили да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен съученик. Тази тяхна инициатива бързо става популярна сред учениците и от други училища.

На срещата се разискваха теми, свързани с училищния тормоз. Г-жа Ходжева разказа за мерките, които се предприемат в училището за опазването на живота и здравето на учениците и предотвратяване на агресивните действия. Обсъдиха се добри практики за превенция на тормоза в училище. Г-жа Андонова сподели, че и харесва инициативата на училището и се надява през следващата година съвместно с ЦОП – Чирпан да бъде организирана по-мащабна среща, в която да се включат повече училища и институции.

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp/pinky2015″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

Малкото четене и малкото писане

{besps}m4mp/chetene2015|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.jpg|Състезание Малкото четене и малкото писане|Първокласниците се справиха отлично{/besps_c}

{besps_c}0|2.jpg|Състезание Малкото четене и малкото писане|Бързо и вярно четем{/besps_c}

{besps_c}0|4.jpg|Състезание Малкото четене и малкото писане|И пеем и учим с удоволствие{/besps_c}

{besps_c}0|5.jpg|Състезание Малкото четене и малкото писане|Наградените участници{/besps_c}

На 24.02.2015г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Чирпан,  за трета поредна година се проведе състезанието „Малкото четене и малкото писане” между  учениците от 1 до 4 клас. След оспорвано състезание от всяка паралелка се  излъчи по един представител, който е  показал най-добри резултати при техника на четене на непознат текст и при писане под диктовка. Състезанието се поведе  в три кръга – четене, писане и краснопис. Уменията да преписват текст вярно, точно и красиво се оценяват за първи път. Текстовете бяха тематично свързани с живота и личността на Васил Левски.

В много оспорвано и изключително емоционално състезание, участниците демонстрираха  пред своите учители, съученици и родители, уменията си за бързо и правилно четене в рамките на една минута, както и вярно  и правилно писане на думи и непознат текст.

Зрителите със затаен дъх следяха изявите на своите приятели. Подкрепяха ги с бурни овации и емоционални възгласи при обявяване на резултатите от представянето им.

Докато журито обобщаваше получените резултати, учениците от СИП – Музика с ръководител г-жа А. Петкова допринесе за повишаване на настроението, както у зрителите така и у участниците. Всички бяха нетърпеливи да разберат крайното класиране. Имаше много радост и  много усмивки. Всеки участник получи  от г-жа Р. Киричевапом. директор почетна грамота и подарък – книга с приказки от издателство „Пан”.

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp/chetene2015″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp/chetene2015_v” downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

 

Годишнина от смъртта на Апостола

{besps}m4mp/apo2015|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|2.jpg|Годишнина от смъртта на Апостола|Дяконе, помним делото ти!{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|Годишнина от смъртта на Апостола|Нашата публика{/besps_c}

{besps_c}0|4.jpg|Годишнина от смъртта на Апостола|Ние сме добре подготвени{/besps_c}

{besps_c}0|5.jpg|Годишнина от смъртта на Апостола|Рецитал със стихове за Васил Левски{/besps_c}

{besps_c}0|7.jpg|Годишнина от смъртта на Апостола|Минута за поклон. Да помълчим… България скърби за тебе, Дяконе!{/besps_c}

 

{besps}m4mp/apo2015_v|sdur=4|fdur=3|align=3|width=380|height=510|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}1|1.jpg|Годишнина от смъртта на Апостола|Ако печеля, печели цял народ, ако губя- губя само мене си!{/besps_c}

{besps_c}1|6.jpg|Годишнина от смъртта на Апостола|Наградените конкурсни работи{/besps_c}

 

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp/apo2015″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp/apo2015_v” downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

Международна година на светлината

{besps}m4mp/mgs2015|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.jpg|Международна година на светлината|Светлината е най-мощното средство за изучаване на околния свят{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|Международна година на светлината|Таблото на тема: “Светлинни явления в природата” е готово{/besps_c}

{besps_c}0|4.jpg|Международна година на светлината|Най-невероятните 20 светлинни явления в природата{/besps_c}

2015г. – Международна година на светлината и технологиите базирани на светлина

По решение на UNESCO от 2012г. и чрез приета резолюция на OOH от 30.12.2013г., 2015г. е обявена за “Международна година на светлината (МГС) и технологиите базирани на светлина“. МГС ще докаже на гражданите на света важността на светлината и оптичните технологии за техния живот и развитие на прогреса на човешкото общество. Така ще се отбележи значимостта на човешкото познание за светлината.

На 27.01.2015г. в  ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ се откри МГС  с презентация на тема: “Светлината през обектива на съвременната наука“. Под ръководството на г-жа Р. Тонева ученици от 7 клас ни пренесоха във фундаменталното направление на физиката – светлината. Проследиха се  много поколения учени, които дават своят принос, докато се стигне до съвременните представи за светлината. Разясни се един от най-важните проблеми на науката „Оптика“ –  въпрос за природата на светлината.

През месец февруари  2015г. се изготви табло на тема: “Светлинни явления в природата“ от ученици от 7 клас.

През месец април и ноември са планирани други дейности по отбелязване на „Международна година на светлината и технологиите базирани на светлина“. Ще се проведе демонстрация на разлагане на светлината и ще се представи презентация на тема: “Светлината – извор на живот“ от ученици от нашето училище.

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp_v/mgs2015″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

{besps}m4mp/msg2015_v|sdur=120|fdur=0|align=3|width=380|height=510|ctrls=0|steps=60 {/besps}

{besps_c}1|2.jpg|Международна година на светлината|Каква е природата на светлината?{/besps_c}

Открит урок по Български език и литература във 2б клас

{besps}ou2-2015|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.jpg|Открит урок по Български език и литература във 2б клас|Обичаме българския език{/besps_c}

{besps_c}0|2.jpg|Открит урок по Български език и литература във 2б клас|Работа по групи{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|Открит урок по Български език и литература във 2б клас|Работа по групи{/besps_c}

{besps_c}0|4.jpg|Открит урок по Български език и литература във 2б клас|Тук живее прилагателното име{/besps_c}

{besps_c}0|5.jpg|Открит урок по Български език и литература във 2б клас|Ние знаем{/besps_c}

Открит урок по Български език и литература във 2б клас

През месец февруари г-жа М. Тонева проведе открит урок по Български език и литература във II ,,б” клас на тема: ,,Глагол”. Атмосферата на урока бе творческа и позитивна.

Часът по Български език  и литература започна с пътешествие в ,,Града на думите“. Децата актуализираха знанията си за съществителните и прилагателните имена. Чрез мултимедийна презентация учениците бяха въведени в същността на урока.

Всички гости се впечатлиха от малките второкласници, владеещи терминологията на българския език.

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp_v/ou2-2015″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ  2013-2014  УЧЕБНА ГОДИНА

Непрекъснато се организират прояви, които целят да обединят ученици, родители и учители. Пример за това е Денят на отворените врати, който се проведе на 19 февруари.

{besps}opendoors2014|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

Мероприятието се осъществи от екипната работа на възпитателите с помощта  на ръководството на училището. Ученици от всички групи на ПИГ се включиха с подготвени рецитации и игри пред родители и специално поканени гости от града.
Отваряйки широко вратите на училището, всички добиха представа за прекрасните условия, сред които се учат и възпитават децата. Този ден беше част от популяризирането на проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.
Благодарение на проекта се подобри материалната база в училище. За учениците се осигуриха достатъчно материали за часовете по дейности по интереси.

Чаено парти с родителите на нашите ученици

 

Всеки вторник в училището педагогическия съветник Златка Колева организира Чаено парти с родителите на нашите ученици.

{besps}tee2013|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=370|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.jpg|”ЧАЕНО ПАРТИ”|Разговор „На чаша чай“{/besps_c}

{besps_c}0|2.jpg|”ЧАЕНО ПАРТИ”|Среща на „Родителския форум“ с Анита Кондарева и Мария Илиева{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|”ЧАЕНО ПАРТИ”|Проблемите са много{/besps_c}

{besps_c}0|4.JPG|”ЧАЕНО ПАРТИ”|Тежък е животът на безработните{/besps_c}

{besps_c}0|5.JPG|”ЧАЕНО ПАРТИ”|Споделиш ли – болката олеква{/besps_c}

По инициатива на „Родителския форум“ бе направена и представена на общинското ръководство подписка за разрешаване на наболели социално битови проблеми. В отговор на това бе осъществена среща на „Родителския форум“ с Анита КондареваЗаместник кмет  на Община Чирпан и Мария ИлиеваНачалник отдел „Образование, култура, социални дейности и екология” в Община Чирпан. Те изслушаха проблемите на хората и дадоха обещание в най-скоро време да решат поставените от тях въпроси.Тези срещи на чаша ароматен чай са ползотворни за учители, родители и общественост. Родителите споделят и добри и трудни моменти от живота на семействата си. В много от случаите с помощта на училищното ръководство, педагогическият съветник търси начини за разрешаване на възникнали наболели проблемите .

Основната цел на тези срещи е приобщаване на семействата на учениците към училищния живот и търсене на съавторство при реализиране образованието на децата им.

{artsexylightbox path=”images/stories/tee2013″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

 

 

ВАСИЛИЦА

 

{besps}ny2013|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.jpg|РОМИТЕ ПРАЗНУВАТ ВАСИЛИЦА|Баба Айше разказва{/besps_c}

{besps_c}0|2.jpg|РОМИТЕ ПРАЗНУВАТ ВАСИЛИЦА|Вземане на прошка{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|РОМИТЕ ПРАЗНУВАТ ВАСИЛИЦА|Късметче за всеки{/besps_c}

{besps_c}0|4.jpg|РОМИТЕ ПРАЗНУВАТ ВАСИЛИЦА|Семейството посреща Банго Васил{/besps_c}

{besps_c}0|5.jpg|РОМИТЕ ПРАЗНУВАТ ВАСИЛИЦА|Публиката е притихнала{/besps_c}

Ромската Нова година – Василица, е организирана и пресъздадена в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Чирпан на 14.01.2013г. от ученици и учители от СИП „Музика” – начален етап, СИП „Музика” – прогимназиален етап и СИП „Фолклор на етносите“.

Творческата предистория на представения обичай тръгва по следите на обстойно проучване на фолклорните традиции на етноса от учениците, които събират и обработват автентичия материал с помощта на ръководителите си.

Драматургията на обичая се позовава на елементи от ромската митология и приказни мотиви от историята на Спасителя на ромите Банго Васил.

Участието на учители и ученици в пресъздаването на ромския обичай по посрещането на Банго Васил е впечатляващо и емоционално.

Овации предизвика пищната трапеза на въстановката, подготвена от учители и родители, богатият декор и невероятното актьорско майсторство. Високото признание за работата на творческия екип се почувства от желанието на публиката да се докосне до всеки актьор. Запалена бе искрата на интереса към театралното изкуство. Непосредственият отзвук провокира авторите да претендират за номинации: „Прическа и грим”, „Декор”, „Сценично присъствие”- за най-добра мъжка и женска роля. Новата идея е през следващата учебна година да бъде разкрит СИП „Актьорско майсторство”.

Изпълнени бяха и стихотворения от видните ромски поети Александър Ангелов и Асен Мерков.

Съвременни детски песни представиха двата музикални СИП-а към училището и подсилиха „новогодишното” настроение. Впечатляващ поздрав към импровизираното ромско семейство и цялата публика отправи формацияОгнена магия” – СИП „Фолклор на етносите”, с ръководител Славка Благоева. Награди получиха и участниците в предварително проведените конкурси за най-добра рисунка и най-добър разказ по темата.

Събитието бе отразено от екип на кабелна телевизия „НикоНет”, гр. Чирпан.

{artsexylightbox path=”images/stories/m4mp_v/m4″ downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}

 

Конкурс „Най-добър фризьор“

 

{besps}bestfr|sdur=4|fdur=3|align=3|width=510|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|1.JPG|„Най-добър фризьор“|Млади фризьори{/besps_c}

{besps_c}0|2.JPG|„Най-добър фризьор“|Красота сътворена от ръцете на децата{/besps_c}

{besps_c}0|3.JPG|„Най-добър фризьор“|Семпло и красиво{/besps_c}

{besps_c}0|4.JPG|„Най-добър фризьор“|Ефектна фризура от истинска от професионалистка{/besps_c}

{besps_c}0|5.JPG|„Най-добър фризьор“|Майките са сръчни{/besps_c} По предложние на група ученички от „Дамски клуб“ на 10.12.2012г. бе организиран конкурс на тема „Най-добър фризьор“. Конкурсът се проведе във физкултурния салон на училището, който за целта бе превърнат във своеобразен фризьорски салон. В него взеха участие, както ученички така и техните майки. С демонстрация на официална вечерна прическа участва и известната сред ромските семейства професионална фризьорка – Майстор Мими. Вдъхновени от нейните умения и от аплодисментите на многобройната публика, младите фризьорки дадоха всичко от себе си. За да се докажат като по-добри и по-сръчни от майките си, те заработиха с фантазия и детско въображение. Изпод ръцете им се родиха семпли и едновременно с това ефектни прически. Моделите на прически дефилираха пред жури състоящо се от учители, възпитатели и родители от „Родителския форум“. Отличилите се получиха грамоти и предметни награди. {artsexylightbox path=”images/stories/bestfr” downloadLink=”true” }{/artsexylightbox}